CNCS II - Solitude

Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

CNCS II
Trường An May 3rd, 2009
    3. Trật tự thế giới mới

"The classes and the races too weak to master the new conditions of life must give way… They must perish in the revolutionary holocaust".
- Karl Marx (Marx People’s Paper, April 16, 1856, Journal of the History of Idea, 1981)

"Những giai cấp và chủng tộc qúa yếu đuối để có thể làm chủ hoàn cảnh sống mới phải nhường đường... Chúng phải diệt vong trong cuộc tàn sát cách mạng."

“Until its complete extermination or loss of national status, this racial trash always becomes the most fanatical bearer there is of counter-revolution, and it remains that. That is because its entire existence is nothing more than a protest against a great historical revolution. … The next world war will cause not only reactionary classes and dynasties, but also entire reactionary peoples, to disappear from the earth. And that too is progress”.

- Karl Marx (Neue Rheinische Zeitung, 1849)

"Cho đến khi bị tận diệt hoặc hoàn toàn mất đi địa vị xã hội, thứ rác rưởi của chủng tộc này luôn luôn trở thành kẻ cuồng tín phản kháng cách mạng, và sẽ vẫn như thế. Bởi vì toàn bộ sự tồn tại của chúng không là gì khác ngoài chống đối lại cuộc cách mạng lịch sử vĩ đại... Cuộc chiến tranh thế giới tiếp theo sẽ không chỉ khiến các giai cấp và triều đại phản động, mà tất cả những kẻ phản động, phải biến mất trên mặt đất. Và đó cũng là sự tiến bộ".


---------------

And now...

Đó là những gì Karl Marx (và Engels) đã xác định để thành lập một "thế giới mới". Đó là điều tiên quyết nằm trong nhân tố tạo thành CNCS. Và Lenin đã phát triển nó lên một bậc cao hơn: Phân chia cả thế giới dựa trên giai cấp, tiến hành cuộc chiến tranh "giải phóng giai cấp" để tạo thành một thế giới mới.

Nhưng không thể không để tâm rằng: Yếu tố phân biệt chủng tộc đã nằm ngay trong những trang đầu của CNCS.

Tất nhiên, không thể đổ lỗi cho Darwin về việc kẻ khác sử dụng giả thuyết khoa học của ông. Ngược lại, Darwin - danh nhân được người Anh in hình vào tờ tiền của họ - là một nhà khoa học có đóng góp rất lớn vào qúa trình tiến bộ của nhân loại. Vô thần hay hữu thần, giả thuyết khoa học của ông đã đánh dấu bước đầu tiên cho y học hiện đại. Trên bình diện triết học, thuyết của ông là vũ khí quyết định cho triết học vô thần thắng thế triết học kinh viện nhà thờ, chuyển biến thế giới vào một thời kỳ mới. Và trên hết, không phải thứ triết học nào sử dụng lý thuyết của Darwin đều trở thành vũ khí giết người.

Ngay cả với tư tưởng về Xã hội chủ nghĩa, ta cũng không nên lầm lẫn giữa Chủ nghĩa xã hội dân chủ và CNCS.

Cuối thế kỷ 19, những người theo đường lối Xã hội chủ nghĩa đã phân chia thành 2 nhánh rõ ràng: 1 bên không ủng hộ đường lối "bạo lực cách mạng" mà cho rằng có thể chuyển biến CNTB dựa trên những đấu tranh dân chủ. Bên kia, ngược lại, cho rằng đó là "phản bội giai cấp" và nhất quyết đi theo đường lối cách mạng bằng bạo động. Cho đến cuộc Cách mạng tháng 10 tại Nga, phe "bạo lực" dường như đã thắng thế. Và trong một châu Âu ngập sâu trong khủng hoảng sau chiến tranh, CNCS cùng CNPX đều là "thành qủa" của phe "Chủ nghĩa xã hội theo đường lối bạo lực". Và trước năm 1941, Liên Xô và Đức là những kẻ bước chung một chiến tuyến. Bởi vì, tuy có vài điểm khác biệt, nhưng điều cả 2 tư tưởng này nhắm đến đều là: "Thành lập một thế giới mới".

Thật ra, đây là một điểm phổ biến trong triết học cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, khi châu Âu say sưa với những phát minh khoa học, nhất là những phát kiến về nhân chủng học, y sinh học. Friedrich Nietzsche với lý thuyết về "super man" đã và vẫn đang làm khuynh đảo châu Âu khi những kẻ cuồng tín học theo để gây đủ loại tội ác. Đả phá các giáo điều cũ kỹ, khám phá khả năng của con người, vượt qua các rào cản... châu Âu trong cuộc chuyển mình của khoa học kỹ thuật đã ra sức tìm kiếm một "con người mới", và với những kiến thức (còn đầy hạn chế) đã mơ ước đến một chủng tộc vượt trội hơn bao giờ. Xã hội cơ khí máy móc đó đã sản sinh ra những ước mơ cũng cơ khí máy móc không kém, và khi người ta đem những lý thuyết còn sặc mùi dầu mỡ ấy vào triết học, vô hình chung, đã tự tạo ra một bản thể con-người-máy-móc lẫn thế-giới-máy-móc.

Ta đã thấy CNCS và CNPX áp dụng máy móc thuyết tiến hóa tự nhiên của Darwin trong giải quyết những vấn đề xã hội. Khi được Lenin "cải tiến", thứ khoa học cứng nhắc làm bản thể cho CNCS không hề mất đi, ngược lại, chỉ được áp dụng rộng rãi hơn đến phạm vi toàn cầu. Thế giới được phân chia dựa vào giai cấp. Giai cấp được xác định bằng của cải, địa vị xã hội, xuất thân và cả chủng tộc. Chủng tộc luôn luôn hiện diện trong các hành động của người Cộng sản. Từ khi Marx xác định chỉ có giống người Đức, Poles và Magyars là "xứng đáng để tiếp tục nòi giống", đã có Lenin với cuộc hủy diệt hàng loạt người Serb, người Hồi giáo và các quốc gia nhỏ phụ thuộc - đã được Stalin tiếp tục với loạt mồ chôn tập thể hàng chục triệu người rải rác khắp Liên bang Xô viết, Pol Pot với cuộc "thanh lọc nòi giống xấu". Và không thể nói rằng thứ "chủ nghĩa lý lịch" phổ biến tại bất cứ quốc gia CSCN nào là không có liên quan đến lý thuyết về chủng tộc.

Cũng như Darwin đã nói: Môi trường sống xác định nên những hình thái sinh vật thích ứng với nó. Thêm vào lý thuyết cơ bản của triết học duy vật: Vật chất quyết định ý thức. CNCS và những lý thuyết triết học gần giống liền xác định: Để cải tạo ý thức, cần phải tác động lên môi trường.

Và như Darwin chọn lọc những hạt giống từ cây khỏe đẹp, lãnh đạo của Đức quốc xã và Nga Xô viết chọn lựa những con người xuất thân từ "tầng lớp lao động". "Con người có thể cải tạo. Con người có thể được tạo thành." thứ lý thuyết mà Lenin đã chỉ định trong phòng thí nghiệm đã tạo nên hệ thống giáo dục độc tôn CNCS, nơi mà chỉ được phép tin theo, không được phép nghi ngờ.

Những kẻ "yếu đuối"? Chúng sẽ bị tận diệt.

Khi vươn ra tầm quốc tế, mọi việc càng trở nên đơn giản theo lý thuyết của Marx-Le: Chia tất cả con người thành giai cấp, và ngoài "thành phần lao động", hãy hủy hoại tất cả số còn lại. Cho chúng "biến mất khỏi mặt đất". Bởi vì "sự tồn tại của chúng là ngáng trở CNCS".

Năm 1944-1945, phát xít Nhật đã khiến 5 triệu người Đông Nam Á chết đói vì tập trung lương thực cho chiến tranh.

Mùa đông năm 1932-1933, 7 triệu người Ukraine chết đói do lệnh tập trung lương thực của chính quyền Stalin. Những người lẻn đến gần cánh đồng lúa chín vàng sẽ bị bắn hạ ngay tại chỗ.

Năm 1939-1945, phát xít Đức giết 2 triệu người Do Thái. 94 triệu người chết trong CTTG II.

Năm 1946-1989, 20 triệu người bị giết dưới mồ chôn tập thể ở Đông Âu. Hơn 100 triệu người chết trong các quốc gia CSCN.

Ở Nga, có phong trào "giết bọn Bạch vệ". Ở Trung Quốc, có Cách mạng văn hóa. Ở Việt Nam, có "Cải cách ruộng đất", "Cải tạo tư sản". Ở Cambot, có phong trào "Cải tạo công nông"...

Điều này chỉ là kết qủa của chính thứ tư tưởng mà Marx là kẻ khởi đầu cho một "Thế giới mới":

"Những giai cấp và giống loài không có khả năng làm chủ hoàn cảnh mới - Hãy tận diệt chúng bằng cuộc thảm sát cách mạng!"

Karl Marx - Ngày 16-4-1856.Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.