Lật thuyết - Solitude

Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Lật thuyết
Trường An May 1st, 2009

(Nếu có hứng thú thì mỗi ngày viết 1 chút, còn không thì thôi.) '_'

Tương đồng giữa CNCS và Phát xít:

    1.Thuyết tiến hóa của Darwin.

Nhắc đến CNCS, không thể quên hoàn cảnh ra đời của nó: Châu Âu cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Sau Kỷ nguyên ánh sáng và những thành tựu khoa học rực rỡ đã thúc đẩy sản xuất phát triển, kéo theo sự phát triển của tầng lớp tư bản công nghiệp - Là những kẻ nắm trong tay các tư liệu sản xuất nhưng lại không có thực quyền chính trị. Trong hoàn cảnh này, mâu thuẫn giữa nhà thờ, ở đây là một lực lượng thống trị bằng đức tin và tôn giáo, với các lực lượng đòi quyền tự do bùng nổ. Nói cách khác, trong lãnh vực triết học, đây là cuộc đấu tranh của triết học duy tâm và triết học duy vật. Thuyết tiến hóa của Darwin - thời kỳ này - trở thành vũ khí cho Triết học duy vật. Kẻ đã phát triển, đã sử dụng thuyết này đến độ cực đại - chính là Chủ nghĩa Tư bản.

Thuyết tiến hóa của Darwin tin rằng tự nhiên có sự chọn lọc và mọi thứ được hình thành trong tự nhiên thông qua một qúa trình phát triển. Từ những đơn bào ở biển cả trở thành đa bào, tiếp tục phân chia và tùy theo sự thích ứng với môi trường sống mà thay đổi, hình thành nên nhiều chủng loại khác nhau. Trong qúa trình ấy, những thành phần thích ứng được với môi trường sẽ tiếp tục phát triển và ngày càng hoàn thiện, ngược lại sẽ bị đào thải.

Ông cũng được xem là người đưa ra thuyết "đấu tranh để sinh tồn": Trong môi trường tự nhiên ngày càng thu hẹp, các sinh vật tồn tại với nhau dựa trên "vòng lương thực" - Loài này là thức ăn cho loài khác. Các sinh vật nhỏ yếu hơn, không chống chọi được với sự phát triển của loài sinh vật mạnh hơn cũng bị tuyệt diệt.

Sự quan hệ của sinh vật với môi trường, với các sinh vật khác này được gọi là "Sự chọn lọc tự nhiên".

Ta có thể nghe thấy những chữ này được lặp lại vào trăm năm sau đó, từ những kẻ mang hình chữ thập ngoặc: Đảng Quốc xã của Quốc trưởng Hitler, hay đầy đủ hơn, đảng Công nhân Xã hội chủ nghĩa Quốc gia Đức. "Sự chọn lọc tự nhiên" là cơ sở để những kẻ Phát xít khẳng định sự ưu việt về nòi giống bản thân, sự "bại hoại", "thấp hèn" của những giống người khác và yêu cầu phải "thanh lọc thế giới" khỏi những gien mềm yếu, những tính cách nhu nhược và những gì mà quốc gia không cần đến. Đó là sự ra đời của lò thiêu và nguyên nhân thảm sát nhắm vào những tộc người nhất định.

Như cái tên của mình, đảng Công nhân Xã hội chủ nghĩa Quốc gia chống lại Chủ nghĩa Tư bản và cho rằng mọi sự băng hoại về đạo đức, nhân cách, xã hội do sự đặt nặng quyền lợi vật chất lên trên hết của CNTB gây ra. Ra đời trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 1929-1936, đảng Quốc xã kêu gọi sự ủng hộ trong giới công nhân và đã thành công trong việc lật đổ chính phủ TB cầm quyền. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất với cuộc bại trận nhục nhã khiến quốc gia rộng lớn hùng mạnh Đức-Phổ phải chia đôi, nước Đức có nhu cầu khẳng định lại vị thế của mình ở châu Âu hơn lúc nào. Chống lại CNTB, chống lại kinh tế tư nhân, công hữu hóa tất cả tư liệu sản xuất, từ bỏ các định đề đánh giá con người qua của cải, địa vị mà chỉ xem xét chính bản thân tài năng của họ, thành lập các cơ sở huấn luyện, đào tạo, các sở phúc lợi không thu phí, đảng Quốc xã đã đáp ứng đầy đủ nguyện vọng của người dân Đức lúc bấy giờ.

Và không thể nói Hitler đã không thành công. Từ một đất nước ngập sâu trong khủng hoảng, tiền tệ mất giá, tuột dốc thảm hại, chỉ trong vòng vài năm, Đức đã trở thành một thế lực đáng gườm ở Âu châu.

Nhưng tất cả điều này đã gợi nhắc cho ta đến một hoàn cảnh khác, trước nước Đức chừng vài thập kỷ. Nga, khủng hoảng trong cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, trong xung đột giữa nền sản xuất công nghiệp và quan hệ sản xuất phong kiến, đã đoạt được chính phủ từ triều đình rệu rã, cũng bằng những lý luận nghiêng về giai cấp công nhân. Lenin, sau cuộc chiến với Bạch vệ, đã quốc hữu tất cả tài sản và đưa mọi người vào những công trường lớn. Khác với nước Đức, Nga là một quốc gia đa chủng tộc, đa tôn giáo và thậm chí hoàn toàn khác biệt về hình thái sản xuất giữa các vùng. Điều này đã được Lenin, sau đó là Stalin "hóa giải" bằng khẩu hiệu "Vô sản toàn thế giới đoàn kết lại!".

Thuyết Darwin, đóng vai trò rõ ràng trong sự phân biệt chủng tộc của Đức quốc xã (nói cách khác, là một nhân tố kêu gọi tinh thần dân tộc của phát xít), thì ở nước Nga, đã thể hiện mặt khác của nó: Thuyết đấu tranh để sinh tồn.

Có thể tìm thấy dấu vết này trong tư tưởng của Marx, người khởi đầu cho CNCS: Trong xã hội, kẻ nắm trong tay tư liệu sản xuất là kẻ mạnh hơn, có toàn quyền chi phối các thành phần khác. Trong môi trường mà nguồn sống có giới hạn, kẻ mạnh hơn sẽ có được nhiều hơn. Và cách giải quyết của Marx chính là sự hành động của sinh vật trong dã tính: Bạo lực cách mạng - chiến tranh, lật đổ, giải phóng - Để lấy tư liệu sản xuất cho giai cấp của mình.

Như Darwin, Marx và sau này là Lenin tin rằng, xã hội chỉ có thể phát triển, cách thức quản lý xã hội chỉ có thể thay đổi bằng cách giai cấp này lật đổ giai cấp khác, thành phần này tiêu diệt thành phần khác để thay thế vị trí lãnh đạo. Bạo lực cách mạng là phương tiện đấu tranh duy nhất để giải phóng con người, thúc đẩy sự tiến bộ xã hội.

Lenin đã phát triển thêm tư tưởng ấy bằng quan điểm "Vô sản toàn thế giới đoàn kết lại", cho rằng sự phát triển của thế giới gắn liền với chống lại "bất công" tư bản, "áp bức phong kiến". Phát triển rộng rãi các phong trào công nhân, thành lập các nhà nước Cộng sản là giải pháp để ổn định thế giới - Một lần nữa, điều này đánh đúng vào yêu cầu quốc tế giữa những biến loạn tranh chấp thuộc địa, các cuộc phân rã diễn ra khắp nơi sau các cuộc chiến dài, xung đột của các quốc gia thực dân mới và cũ, cả các cuộc đấu tranh giải phóng thuộc địa ở Á, Phi, Mỹ latinh.

Loại bỏ nguồn gốc xung đột - theo thuyết của Darwin - là Quyền lợi - Đó là nhân tố chính của CNCS, được nêu ngay từ các bài học đầu tiên. Các cuộc chiến tranh, từ khởi thủy vượn người cho đến cuộc chiến Tư bản đều do một nguyên nhân duy nhất: Tranh giành quyền lợi - Tư liệu sản xuất, vốn, của cải, đất đai... Chế độ nô lệ tranh giành vùng nhiều nhân công. Chế độ phong kiến tranh giành đất. Chế độ tư bản tranh giành thị trường. Chế độ thực dân tranh giành thuộc địa. Quyền lợi được phát triền từ thứ lương thực nuôi sống bản thân đến thứ nuôi sống 1 giai cấp, 1 hình thức của cải trìu tượng như vốn Tư bản. CNCS cho rằng, loại bỏ nguồn gốc này, và những kẻ liên quan, là thực hiện được công bằng xã hội.

Nhưng, trong qúa trình thực hiện CNCS tại nhiều quốc gia, ta một lần nữa lại thấy lý thuyết chủng tộc học nguyên thủy Darwin ảnh hưởng một cách tồi tệ: Dưới danh nghĩa giai cấp. Trong mắt những người Cộng sản, giai cấp là những kẻ có cùng một cách làm việc, có nhiều tài sản, có nhiều ảnh hưởng, thậm chí, xuất thân từ một nguồn gốc nhất định. Chính là đây, thuyết của Darwin: Môi trường ảnh hưởng quyết định đến con người. Do đó, những kẻ sinh trưởng trong môi trường nhất định là sản phẩm của môi trường đó.

Những người Do Thái thì nhất định là bọn đầu cơ tích trữ cơ hội thủ đoạn. Những người sinh trưởng nơi giàu sang nhất định là bọn bóc lột tàn ác. Những người xuất thân bần hàn nhất định là kẻ nghĩa khí hào hiệp... Tất cả đều được giải thích bằng di truyền!

Ta không quên những "trại huấn luyện" của Đức Quốc xã cho trẻ em vừa đủ tuổi đến trường với những bài học về "chủ nghĩa quốc gia" phát không ngơi nghỉ, nơi những đứa trẻ được học yêu kính lãnh tụ và xả thân cho sự phát triển của nước Đức hùng cường.

Thì ta sẽ không thể không biết những đợt "Cải cách văn hóa" của Mao Trạch Đông đem hàng triệu trí thức về làm ruộng.

Ta không quên những lò thiêu của Đức quốc xã nhân danh thanh lọc chủng tộc, loại bỏ khỏi thế giới những "mầm sống xấu". Kể cả những người Đức tàn tật, thiểu năng, bại liệt, đồng tính... cũng bị loại bỏ.

Thì ta sẽ không thể không nghĩ đến chủ trương của Pol Pot "Chỉ để lại giai cấp lao động trong sạch". Những thành phần khỏe mạnh, là nông dân thì được giữ lại. Người già yếu, tàn tật, bệnh hoạn, trí thức, tư sản... đều phải bị giết.

Ta không quên cuộc chiến tranh mà Đức và Nhật cùng phát động trên toàn thế giới nhân danh "nòi giống thượng đẳng", "Đại Đông Á", "Châu Âu thống nhất".

Thì ta không thể không nhớ đến ách thống trị của Nga áp đặt lên Đông Âu, bắt họ phải sáp nhập vào một "Liên bang Xô viết vĩ đại của giai cấp công nông". Cuộc tàn sát của Lenin, của Stalin, Mao Trạch Đông... với những kẻ chống đối nhân danh giai cấp.

Và thuyết Darwin, từ một giả thuyết khoa học để giải thích cho sự sống, đã trở thành nguồn cung cấp cho các tư tưởng này điều mà chính Darwin cũng không ngờ tới: Cuộc đấu tranh sinh tồn chỉ được giải quyết bằng cách một bên phải bị tuyệt diệt.

Và nguyên nhân của tất cả sự hủy hoại ấy: Do chính sự tồn tại của họ - xuất thân, chủng tộc, gia đình... Không gì khác!Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.