Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

潇洒走一回
Trường An December 17th, 2011

Thiên địa du du
Quá khách thông thông
Triều khởi hựu triều lạc
Ân ân oán oán
Sinh tử bạch đầu kỉ nhân năng khán thấu.
Hồng trần a cổn cổn
Si si a tình thâm
Tụ tán tổng hữu thời
Lưu nhất bán thanh tỉnh
Lưu nhất bán túy
Chí thiểu mộng lý hữu nhĩ truy tùy.
Ngã nã thanh xuân đổ minh thiên
Nhĩ dụng chân tình hoán thử sinh
Tuế nguyệt bất tri nhân gian đa thiểu đích ưu thương
Hà bất tiêu sái tẩu nhất hồi.

天地悠悠
过客匆匆
潮起又潮落
恩恩怨怨
生死白头 几人能看透.
红尘啊滚滚
痴痴啊情深
聚散终有时
留一半清醒
留一半醉
至少梦里有你追随
我拿青春赌明天
你用真情换此生
岁月不知人间 多少的忧伤
何不潇洒走一回.

Trời đất xa xăm
Khách qua vội vã
Triều lên rồi triều hạ
Ân ân oán oán
Sống chết đến bạc đầu nào ai nhìn được thấu.
Hồng trần cuồn cuộn
Si mê tình thâm
Ly hợp vốn có thời
Giữ một nửa tỉnh táo
Giữ một nửa say
Chí ít trong mộng có người theo cùng.
Em đem thanh xuân đánh cược với ngày mai
Anh lấy chân tình đổi kiếp này
Tuế nguyệt nào hay nhân gian có bao nhiêu thương sầu
Thì sao lại không tiêu sái mà cất bước?Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.