In the darkness - Solitude

Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

In the darkness
Trường An January 21st, 2010

Đây là doujinshi được vẽ dựa vào fanfic In the drakness (hổng phải của bạn as), nhưng bạn as xin được đưa lên đây để tích trữ.

Warning: 15+ Sexual content.

(Bạn đọc từ trên xuống dưới, từ phải sang trái).
In the darkness


PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketLeave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.