Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Một dại khờ một tôi
Wednesday, October 6, 2010 Author: Trường An

Chia cho em một đời tôi
Một cay đắng, một niềm vui, một buồn
Chia cho em một đời xanh
Một cây si với một cây bồ đề

Tôi còn đâu còn đâu đam mê
Trời chang chang nắng, tôi về héo khô
Chia cho em một đời thơ
Một đam mê, một dại khờ, một tôi

Chỉ còn cỏ mọc bên trời
Một bông hoa nhỏ, lặng rơi ướt đời
美人關
Tuesday, August 3, 2010 Author: Trường An

Sinh sinh tử tử chú anh hùng
Thị thị phi phi thán mỹ nữ
Thùy thuyết mỹ nữ hảo cô đan
Tổng hữu anh hùng bạn tương tùy
Trầm ngư lạc nhạn vi vãng sự
Bế nguyệt tu hoa dĩ quá khứ
Chân anh hùng năng quá mỹ nhân quan
Hảo nữ tử ôn lương cung kiệm nhượng


1. Chiêu Quân

Sắt sắt tây phong quyển hoàng sa
Mang mang đáo thiên nhai
Kim nhật tích biệt cố hương lộ
Hà thì hồi ngã gia
Nhĩ khán nhĩ khán na tây thiên đích vãn hà
Tha tố thuyết trứ nữ nhi đích khiên quải
Nhĩ khán nhĩ khán na dương quan lộ mạn mạn
Cách bất đoạn nữ nhi đích lệ phiêu phiêu sái
Triêu thính nhạn minh mộ đạn tỳ bà
Thân tại Mạc Bắc tâm tại Hoa Hạ
Xuân hạ thu đông băng phong liễu mỹ lệ niên hoa
Vọng đoạn liễu thu thủy thôi trường liễu bạch phát
Chiêu Quân xuất tắc mỹ nữ viễn giá
Vi đích thị quốc thái dân an vĩnh khai vạn niên hoa
Chiêu Quân xuất tắc mỹ nữ viễn giá
Túng nhiên nhất sinh cô tịch hồng nhan lão dã tiêu sái


2. Điêu Thuyền

Phong đái bất tẩu nhĩ đích lệ
Vân vãn bất trụ nhĩ đích mỹ
Tu đích nguyệt nhi phán đích nguyệt nhi dã vi nhĩ trầm túy
Thương tâm nhân si tâm nhân tâm toái
Nhĩ thị thùy nhượng anh hùng như thử đích truy
Nhĩ đích mỹ tảo dĩ vi giang sơn sở luy
Thị thùy đích thương nhượng nhĩ như thử đích tiều tụy
Thị thùy đích ái nhượng nhĩ tẩu liễu thiên sơn vạn thủy
Nhĩ tương nhất giang xuân thủy hóa tố tương tư
Ân ái nan xả tổng nan hồi vị
Đàm hoa nhất hiện phồn hoa mộng
Dã yếu tương ái ki luân hồi
Vô sổ đích anh hùng ái nhĩ đích mỹ
Bất ái giang sơn tương hỗ y ôi
Bất cố phong yên sậu khởi chiến cổ
Chích nguyện huề thủ lệ nhân quy


3. Dương Quý phi

Hồi mâu nhất tiếu bách mị tiếu
Tu đích bách hoa phân phân điệu
Vũ y nghê thường phiên phiên diêu
Túy tửu hoan ca canh yêu nhiêu
Đô thuyết cung đình nhạc tiêu diêu
Thùy tri nhĩ đích phiền não hữu đa thiểu
Biệt thuyết tiền sinh chú định liễu
Biệt đạo kim sinh tổng nan liêu
Khước nhượng nhĩ điệu tiến thượng thiên đích quyển sáo
Nhĩ chích vô tâm nhất tiếu
Vạn lý giang sơn vạn lý đảo
Khoảnh tận nhất sinh phồn hoa nhiễu
Tổng nan đào tam thiên sủng ái oán nhất tiếu
Thì quang mỹ hảo y nhân thiểu
Phong dã phiêu phiêu vũ dã tiêu tiêu
Túng nhiên mỹ tửu thiên bôi thiểu
Tổng nan đào na pha tiền hương hồn tiêu
Tuế nguyệt tha đà bả nhân phao
Phong dã phiêu phiêu vũ dã tiêu tiêu
Dã nan nhượng thì quang túy liễu


4. Tây Thi

Hoán sa thanh khê
Nhu chỉ tiêm tế
Ngư nhi trầm thủy vi nhĩ mê
Ngô vương giang sơn vi nhĩ khí
Tình hệ sử mệnh
Y nhiên mỹ lệ
Quy lai chung cứu thành quyến chúc
Giang hồ phiếm chu song song tê
Nhân thế chi gian như một hữu nhĩ
Thùy hữu vãn lưu khoái nhạc đích tâm ý
Đô thuyết tình nhân nhãn lý chích hữu nhĩ
Nùng mạt đạm trang tổng tương nghi
Chích nguyện năng cú tại nhĩ đích tâm lý
Hạnh phúc tài hội hữu hàm nghĩa
Ngô Việt cố sự chích yếu hữu liễu nhĩ
Giang sơn tựu hội canh mỹ lệ
Ngô Việt cố sự như quả một hữu nhĩ
Lịch sử bất hội tái truyện kỳ


6. Tống y nhân

Y hi cựu nhân lệ dạ bất năng thành mị
Tàn nguyệt quải thiên biên y nhân cô viễn hành
Ngã tâm dĩ trầm túy ý khủng trì trì quy
Y nhân tam nguyệt hạ Dương Châu
Vạn lý trường giang trang bất tận ly biệt sầu
Y nhân ôn nhu ngã khước khiên bất trụ y đích thủ
Bối ảnh dĩ viễn tẩu duy kiến Trường Giang thiên tế lưu
Khổng tước đông nam phi ngã đích tâm vi y đào túy
Dục thừa hoàng hạc truy khứ lãnh nguyệt vô sắc ngã vô lệ
Y nhân ôn nhu ngã khước khiên bất trụ y đích thủ
Bối ảnh dĩ viễn tẩu ngã nguyện dữ y phong vũ đồng chu y nhân ôn nhu
Y nhân ôn nhu ngã khước khiên bất trụ y đích thủ
Bối ảnh dĩ viễn tẩu ngã nguyện dữ y phong vũ đồng chu
Bối ảnh dĩ viễn tẩu ngã nguyện dữ y thiên trường địa cửu
Bối ảnh dĩ viễn tẩu duy kiến Trường Giang thiên tế lưu

(Để dịch sau. Thích bài của Điêu Thuyền quá '_')
Suriyothai – Tessa Niles – Now and Forever
Sunday, July 18, 2010 Author: Trường An


Trên mảnh đất tình người
Monday, July 5, 2010 Author: Trường An

Vượt ngàn dặm xa người đến đây với mảnh đất này,
Đâu biết con đường ngày mai ra sao
Nhưng tin số phận chẳng lẽ nào...
Một ngày mưa đến, một dòng suối đổ
Làn sương trắng bay bên kia đồi cây xanh lá biếc
Ôi... nhớ...
Nhớ bóng dáng người sinh thành
Nhớ đến bức tranh đời riêng mình như một phần quê hương mang theo
Nhớ những phút đầu ngỡ ngàng
Nhớ tiếng lũ chim như nhắc rằng em là đôi cánh bay vô định, với những ngày buồn tênh
Khóc hay cười cũng buồn tênh.

Đời người qua mau, mảnh đất kia nay thành nấm mồ
Chôn giấu những người mà ta yêu thương,
Yêu thương mái nhà mẹ ta đang ngồi
Rồi mùa xuân đến, ngoài vườn hoa nở, đàn bướm trắng bay trên lưng đồi mây bay thấp thoáng
Ôi... nhớ...
Nhớ bóng dáng một con đò,
Nhớ bến nước xưa vầng trăng hững hờ
Cúi mặt nhìn quê hương trong mơ.

Hãy giữ lấy tình yêu con người, dẫu cách ngăn đừng nghi ngại
Mơ một hôm nắng lên sum họp với những người đang chờ nhau,

Với những người biết chờ đợi nhau.
Thiên tiên tử
Friday, June 18, 2010 Author: Trường An

冰雪少女入凡塵,
西子湖畔初見情。
是非難解虚如影。
一腔愛
一身恨,
一縷清風
一絲魂。
仗劒擕酒江湖行,
多少恩怨醉夢中。
驀然囬首萬事空。
幾重暮,
幾棵松,
幾層遠巒
幾聲鍾

Băng tuyết thiếu nữ nhập phàm trần
Tây Tử hồ bạn sơ kiến tình
Thị phi nan giải hư như ảnh
Nhất khang ái
Nhất thân hận
Nhất lũ thanh phong nhất ti hồn
Trượng kiếm hiệp tửu giang hồ hành
Đa thiểu ân oán túy mộng trung
Mộ nhiên hồi thủ vạn sự không
Kỷ trùng mộ
Kỷ khỏa tùng
Kỷ tầng viễn loan kỷ thanh chung

Thiếu nữ trắng trong vào chốn phàm trần,
Gặp gỡ duyên tình bên hồ Tây Tử.
Thị phi khó phân, ảo hư như bóng ảnh
Một khúc yêu thương,
Một kiếp hận sầu.
Một cơn gió thanh, một sợi hồn bay lạc.
Trường kiếm hòa rượu lang bạt giang hồ,
Ân ân oán oán chìm vào giấc mộng say,
Thốt nhiên quay đầu vạn sự đã hóa không.
Bao nhiêu hoàng hôn về,
Bao nhiêu gốc tùng trải,
Bao nhiêu tầng núi xa,
Bao nhiêu tiếng chuông ngân.
Apsara
Tuesday, June 1, 2010 Author: Trường An

Ngủ quên trong kiếp đá Apsara
Bàn tay người nghệ sĩ hóa thân ngà
Trăm năm làm một thưở
Nỗi mơ nung nấu ngàn đời
Nung nấu ngàn đời mãi khôn nguôi

Ngàn năm trong kiếp đá Apsara
Bàn tay người phụ nữ nét thiên thần
Trên môi cười điệu nghệ
Rồi mở ra vóc dáng hình hài
Phiêu lãng đường trần mãi rong chơi

Apsara Apsara Apsara Apsara Mai
Trở về cõi đá đường không diễm ảo
Với chơi vơi
Apsara Apsara Apsara Apsara
Sát na thành trường cửu
Cho nhân gian đất trời nhớ thương

Apsara là nữ linh của mây và nước trong Ấn Độ giáo và thần thoại của Phật giáo. Apsara là những tiên nữ trẻ đẹp, thanh lịch và điêu luyện nghệ thuật múa. Họ là vợ của những Gandharvas, người phục vụ của Indra. Họ nhảy múa theo điệu nhạc do chồng họ tạo thành để phục vụ cho các thần linh và chiêu hồn các tử sĩ. Là người chăm sóc cho các tử sĩ trên chiến trận, họ có thể được coi như valkyries trong thần thoại Bắc Âu.

Apsara được xem như có khả năng tùy ý thay hình đổi dạng, là người thống trị vận may trong các trò chơi và cờ bạc.

Càn Thát Bà (Apsaras) là một giống không ăn thịt, không uống rượu chỉ sống bằng mùi hương, là một trong những nhạc thần phục thị Đế Thích, thân thể có mùi thơm. Theo nghĩa Phạn văn, Càn Thát Bà có nghĩa là biến ảo khôn lường vì mùi hương và âm nhạc đều mênh mang không sao cân đo được.
Copyright © Trường An. All rights reserved.